Vruchtdragen 4/4

Het groeien van zaad tot vrucht gaat niet altijd zo snel. Groei heeft tijd nodig. Half maart – half april worden de suikerbieten gezaaid en in september – december zijn de suikerbieten rijp om te oogsten (6 mnd). De wintertarwe wordt in oktober-december gezaaid en in juli/augustus geoogst (9 mnd).

Welke zaadje heeft God in jou gezaaid en wil Hij dat je verder laat groeien tot volle vrucht(en)? Door in verbinding te blijven met God, getrouw de regen en de zon ontvangen, sta je open voor Zijn stem! Zo ga je horen wat Zijn Geest tot jou zegt en Zijn plan is voor jou. Hij spreekt veel meer tot ons dan wij denken of zelfs durven te geloven. Wanneer je dicht bij Hem leeft, je door Hem laat voeden, groeit de vrucht vanzelf. Wij willen snel van de vrucht genieten en proberen het zelfs te manipuleren, maar God neemt de tijd. Laten we eens een kijkje nemen in de natuur en daarna naar de mensen in de Bijbel.

In de natuur hebben we te maken met seizoenen. In de winter is de boom kaal ter bescherming van de boom zelf. In de lente worden de knoppen in de bomen zichtbaar, bladeren vouwen zich uiteen en de bloem laat zich zien als teken dat er vruchten gaan komen. Is de vrucht er dan al? Nee, de vrucht moet nog gaan groeien. De zomer breekt aan. De plant neemt de regen op met zijn wortels en de zon met zijn bladeren. De gehele plant is er dus bij betrokken om de vrucht tot zijn volheid te brengen. Ieder seizoen heeft zo zijn functie, zo ook in het geestelijk leven. Wonderlijk bedacht door onze Schepper!

Wanneer de vrucht vol/rijp is, breekt de oogsttijd aan. De vrucht(en) wordt binnengehaald, verhandeld en bewaard voor tijden dat er minder gewassen zijn om te eten. Zo is het van belang om in vette en magere jaren in constante verbinding met je Hemelse Vader te blijven. Zo kan Hij je voorzien van overvloed, zodat je gevuld bent met een voorraad beloften en een liefdevolle verbinding met Hem, om de magere tijden door te komen.

Ook in mensenlevens zijn seizoenen zichtbaar. Neem het leven van Jozef. Ook in zijn leven werd er volop gesnoeid, een moment daarvan is de gevangenistijd nadat hij bij de vrouw van Potifar weg was gevlucht. Deze tijd heeft juist vruchten laten groeien om zo op de positie te komen waar God Jozef wilde hebben. De schenker herinnerde eindelijk Jozef toen farao zijn dromen aan de schenker vertelde. Jozef werd bevrijd uit de gevangenis om de dromen uit te leggen. Farao kreeg door het uitleggen van zijn dromen vertrouwen in Jozef. Hierdoor werd hij aangesteld om voorraden aan te leggen en na zeven jaren uit te delen, met als hoger doel Zijn volk in leven te houden.

Nog een voorbeeld vanuit de bijbel is David. Hij moest eerst als gewone herdersjongen de reus Goliath verslaan voordat hij koning werd. Toen paste het Koningsharnas nog niet, maar hij werd zelf door God passend/klaar gemaakt voor de functie als koning.

Kregen ze meer zelfvertrouwen door het hele proces heen? Nee! Ze leerden God steeds beter kennen in wie Hij IS! Hun GODSvertrouwen werd hiermee vergroot. Groeit dit gestaag? Menselijk gezien zou dit fijn zijn, maar God heeft dit anders bedacht. Er is één ding noodzakelijk, om net als de tak waaraan de druif groeit, ingeent te blijven in God. Blijf in relatie met God door Zijn regen en zon te ontvangen en met die beloften weer terug te gaan naar Hem. Blijf geloven en vertrouwen dat Hij Zijn beloften uit zal werken in jouw leven. Het kan voor jouw gevoel lang duren. Ik kan in ieder geval soms ongeduldig zijn. Maar ik weet en zie dat Hij zijn plan uitwerkt. Zijn plannen falen niet!

In welke jaargetijde bevindt jouw leven zich? Hoe voel jij je in deze periode? Wat heb jij nodig om verder te groeien? Sta jij op de juiste locatie om verder te groeien, bloeien en vrucht te dragen? Durf jij de geur van de door jouw gedragen vrucht te verspreiden? Zo wordt Zijn evangelie weer uitgedeeld. Er is blijdschap in de hemel wanneer er één tot Hem wordt gebracht en zich bekeert. Ik hoop en bid dat je Godsvertrouwen steeds meer mag groeien, je vruchten mogen gaan groeien tot eer van Hem.

Hou voortdurend Zijn beloften voor ogen! Als aanmoediging om vol te vertrouwen op Hem, ondanks de omstandigheden te geloven dat je vrucht zal gaan dragen. De tijd komt, zal spoedig komen of je doet het al soms zelfs zonder dat je het door hebt😊

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. (Johannes 15:5)