Bescherming (2)

Vertrouwen

We eindigden de vorige keer met de hoopvolle woorden: ‘’’Wees niet bang, houd vol, zie uit naar wat de HEERE vandaag nog zal bewerken’’. Daarna volgt er nog zo’n mooie belofte: ,,De HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn’’. God hoort Mozes spreken en geeft hem de opdracht dat het volk zijn tenten af moet breken. Mozes, jij moet je staf opheffen, strek je hand uit over de zee en splijt hem doormidden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. Wat een bijzondere opdracht krijgt Mozes. Je zou zeggen: dat is toch onmogelijk?! Misschien herken je dat bij jezelf ook wel, dat het voelt alsof je voor een onmogelijke opdracht staat. Hoe dan Heere?! Toch nemen de Israëlieten hun verantwoordelijkheid en pakken hun tenten in. Mozes staat in Godsvertrouwen op. Het kan ook niet anders, want uit zichzelf kan hij Gods woorden geen realiteit laten worden.

Waar stel jij je vertrouwen op, wanneer je voor een onmogelijke opdracht staat? Of heb je geen vertrouwen en blijf je op dezelfde plek ronddraaien, zodat je geen stap verder komt? Steek je je kop in het zand (wegvluchten in social media, werk, wat is deze voor jou)?  

Groeien

In vertrouwen op God mogen we onze levensweg gaan. Dat vertrouwen is er niet ineens. Dat vertrouwen mag groeien. Hij weet dat wij, net als de Israëlieten, een vertrouwen hebben met ups en downs. Het vertrouwen begint bij jou misschien wel héél klein en dan komt er maar een zuchtje wind (tegenslag) en je vertrouwen is weer kwijt. God weet dat je het moeilijk vindt en weet ook waar het vandaan komt. Hij heeft dan ook geduld met ons als mensen. Je Godsvertrouwen kan worden beïnvloed door het wantrouwen dat je hebt naar mensen en de wereld. We zien dat ook zo mooi terug bij het volk Israël, dat Hij ondanks de rottigheid van hen, uit liefde consequenties geeft om hen weer tot Zich te trekken.

Een consequentie uit liefde? Ja. Laten we maar eens teruggaan naar het paradijs. Er stonden allemaal bomen, die voor het oog begeerlijk waren. Alleen mochten ze van één boom niet eten; de boom der kennis van goed en kwaad. Toch konden ze de verleiding niet weerstaan en hebben bewust de keuze gemaakt om te eten. Dit maakte God ontzettend boos. De consequentie was dat Hij hen uit de hof van Eden stuurde, uit LIEFDE. Wanneer ze in het paradijs zouden mogen blijven, zouden ze in de verleiding komen om te eten van de boom des levens (Gen 3:22). Dat zou betekenen dat we dan voor eeuwig in zonde bleven leven. God is uit op herstel van de relatie met ons!  Wat Hij in een belofte, direct na de consequentie bekend maakt in Gen 3:15 d.m.v. de zending van Zijn Zoon Jezus.

De intentie van Gods regels en consequenties zijn allereerst uit op een liefdevolle relatie! Geloof jij dat ook?

Weer even terug naar het volk Israël. Gods woorden, die Hij door middel van een Engel tot Mozes sprak, waren nog niet klaar. Hij maakt tot in detail bekend wat er zal gebeuren en met welk doel: Ik zal geëerd worden! De Egyptenaren zullen weten dat Ik de HEERE ben. Mogen anderen, door jouw herstel in relatie met Hem, ook zien dat Hij God is?

Tijdens het vertellen was de Engel voor hen en sloot Zich daarna achter het volk aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. De wolk maakte scheiding tussen de Egyptenaren en Israëlieten. De Egyptenaren in het donker, de Israëlieten in het licht. Wat een bescherming! Een trouwe zorg van God.

Volgende keer

Over het pad door de onmogelijkheden heen. Want het volk Israël zal ook met velerlei emoties het droge op zijn gegaan. Daar wil ik graag de volgende keer met jullie bij stil staan. Jij op jouw levenspad met jouw emoties.