Een wirwar aan emoties  (5)

Vorige keer hebben we gekeken naar de emoties die de uittocht uit Egypte teweeg brachten. De muren van water aan beide zijden. De angst stijgt. Het leger van Farao komt steeds dichterbij. De angst piekt. Paniek; er zijn er vast die hun ondergang al voor ogen hadden.

Beloofd is beloofd

Maar God had toch beloofd?? Dat is helemaal waar. God grijpt ook in, op Zijn tijd, door het leger in verwarring te brengen. Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken in de bodem van de Schelfzee waardoor ze met moeite vooruit kwamen. Hierdoor veranderde de strijdlust van de Egyptenaren in angst. Ze zagen dat God aan de zijde van Israëlieten was en Zich tegen hen keerde. Laten we voor de Israëlieten vluchten!

Op de zeef

De duimschroeven kunnen in je leven wel eens behoorlijk aangedraaid worden. Jij bent wel weg uit Egypte, maar Egypte zit nog steeds in jou. De gedachten/overtuigingen die je hebt aangenomen: je bent lui, je bent maar een slaaf, kleinerende woorden over jezelf. Misschien zitten mensen je wel op de hielen en voel je hun adem als het ware in je nek. Je voelt je in het nauw gedreven.

God zegt het ook in Zijn Woord: Satan heeft zeer begeert je te ziften als de tarwe. Dat is een zware, vermoeiende tijd. Satan probeert je te laten vallen en moedeloos ten onder te laten gaan, maar God heeft het ten goede gedacht! Hij zuivert je, helpt je opstaan en maakt je sterk. Je krijgt vrede met je verleden en je leert Gods Waarheid omarmen. Alles wat je aandacht geeft groeit. Uiteindelijk wordt Gods waarheid, Zijn liefde, Zijn trouw, Zijn zorg, Zijn bemoedigingen zó groots, dat je met Hem alles aan kan. Je gaat steeds meer samenwerken met Hem. Leven vanuit rust en vertrouwen dat Hij Zelf jou de weg wijst.

In verbinding

Blijf in verbinding met God en je naaste, vraag of zij voor je bidden. Deze strijd komt iedere christen in meer/mindere mate tegen. Je hoeft het niet alleen te doen. God heeft ons als mensen aan elkaar gegeven om ieder zijn/haar talenten in te zetten. Elkaar te kunnen helpen waar nodig is. Alleen jij moet wel de beslissing nemen om hulp te vragen. Zodat iemand je kan horen in jouw angsten/obstakels op jouw levensweg. Die met je kan bidden en onderzoeken wat Gods waarheid over jou is. Onder angst zit een leugen en die mag ontmanteld worden. Omdat jij in je eigen verhaal zit, lukt het niet (altijd) om vanaf een afstandje naar een situatie te kijken en het zo uit een ander perspectief te bekijken. Daarom zoomden we ook een keer uit op wat er nu eigenlijk gebeurt bij het volk Israël wat wel uit Egypte is, maar Egypte nog niet uit Israël. Ook jouw levensreis mag je vanuit perspectief gaan zien. Deze levensreis is een proces, een leven lang, wat je mag gaan met God. Welke leugen geloof jij? Wat houdt jou vast? Zoek iemand die verder is dan jou. Investeer er in om in logische stappen je weg te gaan, te groeien i.p.v. lijdzaam af te wachten, hap snap boeken te lezen of wel leren in de juiste volgorde maar niet weten wat je belemmert om de theorie in praktijk te brengen. Als je eenmaal hebt leren leren, ga je nieuwe uitdaging gemakkelijker aan, samen met God en wordt het een bijzondere levensreis met Hem.

Tijdens mijn al reeds afgelegde levensreis vond ik bepaalde stukken behoorlijk zwaar. De weg vanuit mijn Egypte (gebondenheid aan o.a. jong ouderverlies) naar een leven vanuit vrijheid te kunnen leven. Het voelde als onmogelijk, maar heb mogen ervaren dat bij God het wel mogelijk is. God gaf en geeft steeds weer woorden van hoop/perspectief. Dat kan alleen door in verbinding te komen én blijven met je Schepper. Ook dit kan een hele uitdaging zijn. Er kunnen belemmeringen zijn waardoor je niet in verbinding durft te zijn met God. De angst staat dan in de weg. Daarom kan het zo ontzettend belangrijk zijn om met een christen, een medereiziger in gesprek te gaan. Die een stukje met je mee kan wandelen.

God greep in door verwarring te zenden bij de Egyptenaren. Toen gaf God het bevel aan Mozes: strek je hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, hun strijdwagens en ruiters. Er staat dan ook: zo stortte de HEERE (De God van het verbond/belofte) de Egyptenaren midden in de zee.

Verwondering

Eenmaal aan de overzijde (minuten leken waarschijnlijk wel uren) zijn ze vol ontzag/bewondering, omdat ze Gods machtige hand hadden gezien! Ze waren er stil van en geloofden in de HEERE en in Mozes, als Zijn dienaar. Knecht door God gezonden.

De lofzang klinkt over Wie Hij is. Wat een geloof en vertrouwen klinkt er in door. Veel geleerd de afgelopen tijd. Godsvertrouwen in gegroeid. Nou ja, laten we maar zeggen zoals in voorgaand blogthema: het zaadje is gezaaid.

Eens kreeg ik een kaartje mee: pas op, dat je het leven niet te leuk gaat vinden. Ik kon me dat niet voor stellen dat dat moment ooit zou komen. Toch is het moment gekomen. Ik geniet van het wandelen met God, zie Gods nabijheid in mijn geschiedenis en mag zoveel levenslessen ontvangen door met Hem verbonden te blijven! Dat gun ik ook jou! Zegt dat mijn leven dan nu alleen vreugde is? Nee, maar door in verbinding met Hem te blijven mag ik weten: Hij is er bij en Hij zal me bemoedigen en de weg wijzen.

Kom maar met je gebrokenheid en je angsten. Hij heelt gebrokenen van harte (psalm 147). Daarom deel ik graag woorden/blogs van hoop voor jou! Hij deed het voor mij, zo kan het ook voor jou!

Verwondering